100% Made in HK訂單滿 HK$800 即送貨上門
印foamboard
【印foamboard】
【12色印刷|零色差】
其實我地除左印油畫,印相,仲印同裱foamboard 架!
前排婚紗展,#whiteproduction 搵我地做過批新foamboard,
係咪好靚呢!
12色印刷真係唔同架!
大家影婚紗相都可以去睇下! 實不相瞞,店主結婚時都係搵Barry 影相, 簡直係化腐朽為神奇呀!
  • Apr 23, 2021
  • 目錄: News
  • 留言: 0
發表意見